Vibrationskunskap STEG 1 2-dagars Kurs

Ur kursinnehållet:

 • – Varför mäta vibrationer.
  – Vad är vibrationer
  – Hur mäter man vibrationer.
  – Vibrationsnormer ISO-2372 / ISO 10816.
  – När bör man mäta vibrationer.
  – Att tolka vibrationsspektrat.
  – Resonansproblem.
  – Balansering.
  – Praktiska laborationer.
  – Kursdeltagarnas egna frågor.

STEG 1

Vibrationskunskap STEG 1 ämnar ge kursdeltagaren grundläggande förståelse för vibrationers egenskaper och uppkomst. Vibrationers skadliga effekter på maskinkonstruktioner behandlas, samt hur man sänker underhållskostnaderna med hjälp av vibrationskontroll / vibrationsanalys.

Kursen ger god inblick i hur man praktiskt mäter vibrationer samt vilka typer av mätinstrument som finns att
tillgå.

Vi tar även upp hur internationella vibrationsnormer kan användas som ett stöd vid bedömning av vibrationsnivåer i olika maskintyper.
Kursdeltagaren ges grundläggande kunskaper inom resonansproblematiken och balansering, samt i tolkning och analys av vibrationspektrat.

Kurserna riktar sig till:

Personal på underhållsavdelningar.
Alla som arbetar inom förebyggande underhåll.
Servicetekniker / mekaniker.
Resemontörer. Eltekniker / mekaniker.

Förkunskaper:

Inga speciella förkunskaper nödvändiga.

 

Du är här: Vibrationskunskap STEG 2

Förkunskaper:
Vibrationskunskap motsvarande kursinnehållet “Vibrationskunskap STEG 1”, gärna praktisk erfarenhet av vibrationer från arbetslivet.

STEG 2
Vibrationskunskap STEG 2 ger deltagaren något fördjupade kunskaper inom områden som flerplansbalansering, resonansproblematik,
uppställningsproblem, multipelanalys, etc.
Vi studerar olika sätt att finna resonans / uppställningsproblem, samt diskuterar hur de kan åtgärdas. Kursdeltagaren fördjupas i
förmågan att finna olika typer av maskinfel med hjälp av vibrationsspektrat och multipelanalys.

De teoretiska grunderna för vibrationers egenskaper som t.ex. storheter (väg-, hastighets-
och accelerationsamplitud) och enheter (RMS, peak-peak) behandlas, liksom när de olika enheterna bör användas.

Vi åskådliggör olika problem i laborationer och vi diskuterar specifika problem från kursdeltagarnas respektive verksamheter.

Vibrationskunskap STEG 2 kan även hållas hos kunden, kontakta VIKAB för mer information.

Ur kursinnehållet:

 • – Uppfriskning av grunderna i vibrationskunskap.
  – Storheter, enheter, RMS, hur & varför.
  – Vibrationsnormer.
  – Att hitta olika maskinfel i vibrationsspektrat.
  – Multipelanalys.
  – Resonansproblematiken, vad är resonans.
  – Att upptäcka uppställningsproblem.
  – Flerplansbalansering.
  – Praktiska laborationer.