Konsulttjänster inom balansering och frekvensanalys.

När Ni behöver stöd!

VIKABs konsulttjänster sträcker sig över ett brett spektra av arbetsuppgifter. Vi utför grundläggande och avancerade
maskinkontroller på olika typer av maskininstallationer, inom alla delar av ett modernt samhälle.

Att frekvensmäta maskiner, analysera mätvärden och föreslå åtgärder tillhör vardagen för VIKABs konsulter.

VIKAB medverkar redan vid planeringstadiet av nya installationer. Uppriktning av maskininstallationer är något som vi utför. Vid
driftsättning av nya maskininstallationer hjälper Vikab till att dokumentera statusen på maskinen.

VIKABs upphandlingsnorm VIKAB 3030 hjälper inköpare, beslutsfattare och säljare att prata samma språk.

Vid oklarheter hjälper Vikabs personal till att klargöra och tolka normer.

Vår kunskap och mångåriga erfarenhet ligger som grund till våra förslag för åtgärder som behövs för att maskinerna ska fungera
enligt användarens önskemål.