Jourhavande Problemlösare

Du når oss dygnet runt på telefon: 0709-14 22 00 alt; 011-14 22 00 Epost: ebbe@vikab.se

VIKAB har över 35 års erfarenhet av balansering och analys av vibrationer i en mängd olika maskiner.

För att klara vibrationsanalys inom olika områden så utvecklar VIKAB egna maskinanalysatorer. En maskinanalysator visar statusen
och eventuella problem i en maskin långt innan skador eller haveri uppstår. En snabb och säker diagnos ger minskade underhållskostnader.

Vi arbetar även med förebyggande underhåll FU.
VIKAB har uppdrag inom bland annat process-, kraft-, verkstads-, försvars-, flyg- och fartygsindustin.

Vår huvudsakliga arbeten innefattar motorer, pumpar, fläktar, kylanläggningar, kvarnar och bearbetande maskiner men har även lång erfarenhet av turbiner, växellådor, fartygsdieslar mm.

Balansering och reducering av skadliga vibrationer samt iordningsställande av maskiner är företagets signum.

I princip arbetar vi med allt som roterar, rör sig eller vibrerar. Välkommen att kontakta oss.